Маркетинг

Напрямки маркетингової діяльності підприємства в мережі Інтернет

На сьогоднішній день спостерігається активний розвиток інтернет-технологій, які відіграють важливу роль у розвитку маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості. Протягом останніх років кількість користувачів електронної Мережі, а також суми коштів, які виділяються у бюджеті маркетингу на інтернет-комунікації, значно збільшилися. У зв’язку з цим більшість підприємств харчової промисловості для підтримання конкурентних переваг та уникнення аутсайдерських позицій на ринку ведуть маркетингову діяльність в інтернет-просторі.

Моніторинг в процесі формування маркетингової стратегії підприємства

Умови існування сучасного бізнесу характеризуються бистроплинними змінами зовнішнього середовища. За таких обставин з’являється необхідність готувати управлінські рішення превентивно – при надходженні так званих слабких сигналів. Слабкі сигнали доцільно розпізнавати на стадії процесу управління моніторинг.

Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції

Актуальність підвищення якості та забезпечення конкурентоспроможності сягає свого апогею через близьке приєднання України до Світової організації торгівлі й мінімізацію тарифного захисту внутрішнього національного ринку, що спричинить збільшення конкурентного тиску на ринку.Основою конкурентоспроможності підприємств в Україні в умовах переходу до ринкових відносин все більше виступає якість продукції, тому правильно обрана стратегія управління якістю продукції дозволить забезпечити ефективний розвиток підприємства і підвищення його конкурентоспроможності.

Етапи процесу створення та розвитку бренда

В наш час, слово «бренд» вживають, всі без винятку, засоби масової інформації, тому складається враження, що кожен пересічний громадянин абсолютно точно знає і уявляє, що це слово означає. Однак, великій кількості людей, навіть серед тих, хто працює в галузі маркетингу та реклами, досить важко сформулювати визначення бренда. Більшість, під «брендом» розуміють торгову марку, назву товару та логотип. Що ж насправді представляє собою «бренд»?

Сутність маркетингу вражень

Рекламний ринок сьогодення характеризується перенасиченням традиційною рекламою. Однією з сучасних концепцій управління маркетингом і способом досягнення мети стає маркетинг вражень. Поява цієї концепції є наслідком розвитку ринку, економіки, конкуренції. Для того, аби викликати у споживачів відповідну реакцію на маркетингові зусилля, потрібно щось «надзвичайне», яке позитивно сприйметься і запам'ятається. Вважаємо, що маркетинг вражень – один з перспективних напрямів у розвитку маркетингу, при цьому вражень має бути що більше, то краще. Маркетинг вражень в Україні (та й у світі) завойовує все більш міцні позиції, адже звичайною рекламою вже не можна залучити до себе покупця.