Економічна теорія

Підприємництво як життєва перспектива сучасної молоді
Суть поняття «соціальне підприємництво»
Соціальна відповідальність підприємництва
Напрямки підвищення конкурентоспроможності економіки України
Генезис теорій оподаткування
Стратегія державного управління АПК України
Система вимірів господарювання на макрорівні
Економічне зростання і його типи
Зміст процесу суспільного відтворення
Сутність макроекономічної політики
Сутність та значення макроекономіки
Форма індивідуального відтворення підприємства в ринковій економіці. Роль маркетингу
Функціонування підприємства як товаровиробника
Форми організації господарювання на мікрорівні
Поняття мікроекономічного рівня і суб'єктів господарювання
Грошова система
Зміни в грошовому обігу
Концепції грошей
Функції грошей як загального еквівалента
Розвиток форм вартості та виникнення грошей
Коливання цін, ціна рівноваги
Кон'юнктура ринку
Фактори, що визначають попит та пропозицію
Діалектична залежність попиту і пропозиції, їх співвідношення
Економічна природа попиту та пропозиції
Держава як організатор конкурентних відносин
Позаринкові форми зв'язку господарських одиниць
Модифікація конкурентно-ринкового механізму
Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб'єктів
Функції ринку
Елементи ринкової інфраструктури
Ринок як полісистемне утворення
Суб'єкти ринкового господарства
Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного виробництва
Спеціальні методи вивчення економічних явищ
Загальнонаукові методи вивчення економічних явищ
Функції економічної теорії
Особливості предмету економічної теорії
Генезис економічної науки
Еволюція розуміння терміну «економіка»
Регулювання ринку праці і роль підприємств у регулюванні ситуації на ринку праці
Безробіття населення як соціально-економічна категорія
Ринок праці, основні поняття і проблеми
Поняття вартості та її модифікації
ВНП, ВВП та інші макроекономічні показники
Фірма та її роль у ринковій економіці
Антимонопольна політика
Конкуренція і монополія
Економічні функції держави
Зміни у попиті і пропозиції
Пропозиція. Функції пропозиції
Попит. Функції попиту
Малий бізнес
Ринкова інфраструктура
Ринкова кон’юнктура
“Ідеальна” модель ринкової економіки
Ринкова економіка – закономірність історії
Про два типи суспільного зв’язку
Формування основних напрямків економічної теорії
Економіка - сполучення сфер діяльності
Предмет економічної теорії
Економічний вибір і альтернативні витрати
Господарювання і ефективність
Обмеженість благ
Вихідні ознаки економіки
Передумови економіки: потреби, ресурси