Земельне право

Юридична відповідальність за несплату земельного податку

За несплату або несвоєчасну сплату земельного податку може наставати (1) фінансова (господарсько-правова у вигляді адміністративно-господарських санкцій), (2) адміністративна, (3) кримінальна та (4) т.зв. земельно-правова відповідальність.

Пільги щодо плати за землю

Пільги по сплаті земельного податку передбачені ст. 12 ЗУ "Про плату за землю". Всі передбачені пільги можна поділити на три великі групи: (1) пільги, що надаються законом певним суб'єктам, і (2) пільги, що пов'язуються законом із розміщенням на земельній ділянці певних об'єктів, (3) пільги, що прямо законом не передбачені, але можуть встановлюватися Верховною Радою АР Крим та органами місцевого самоврядування.

Поняття економіко-правового механізму у галузі використання, охорони та відтворення земель. Правове регулювання плати за землю

Економіко-правовий механізм у галузі використання, охорони та відтворення земель включає в себе систему засобів майнового характеру, що спрямовані, з одного боку, на створення фінансової основи для виконання функцій держави у галузі земельних відносин, а з іншого — на стимулювання економічними засобами раціонального використання, охорони та відтворення земель.

Моніторинг земельних ресурсів та його значення

Моніторинг земель дістав закріплення у ст. 191 чинного ЗК. Більш конкретно його структура, завдання і зміст визначені у Положенні про моніторинг земель, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661.

Державний земельний кадастр, значення його ведення. Складові державного земельного кадастру

Державний земельний кадастр є найважливішим інструментом державного управління земельним фондом. Він забезпечує прийняття науково-обґрунтованих рішень у галузі організації раціонального використання та охорони земель. Роль земельного кадастру як інструмента державного управління особливо зросла в умовах проведення земельної реформи, запровадження плати за землю, включення земельних ресурсів до системи ринкових відносин.