Автоматизація

Автоматизація бухгалтерського обліку роздрібної торгівлі в системі менеджменту підприємства

У даний час, у великих містах України, невпинно зростає мережа великих магазинів роздрібної торгівлі які успішно функціонують. Головними елементами їх конкурентоздатності і прибутковості є великий асортимент товарів, якість товарів і порівняно не високі ціни. У багатьох випадках ціни нижчі за середні, по відповідних категоріях товарів.

Переважна кількість підприємств роздрібної торгівлі, як правило це гастрономи, універсами, колись державної форми власності, а тепер закриті і відкриті акціонерні товариства не справляють враження підприємств, що зацікавлені у боротьбі за покупця.

Автоматизація економічної інформації – один з визначальних факторів розвитку вітчизняних промислових підприємств

З деяким спізненням, в порівнянні з Заходом, в Україні повільно, але вірно починають розуміти всю важливість комплексного підходу в автоматизації підприємств і організацій. Саме тому останнім часом стала так популярною ідея побудови корпоративних інформаційних систем.

Створення індустрії інформаційних технологій приводить до глибинних соціальних змін в суспільстві, трансформуючи його з індустріального в інформаційне. Зрештою, будь-яке вітчизняне підприємство маючи сьогодні в своєму активі організаційну структуру за всіма правилами розвитку, може і повинне істотно піддати її реорганізації.