Сервісний менеджмент

Логістичний сервіс

Послуга – це захід або користь, котрі один може пропонувати іншому і які в основному невідчутні. Надання послуги може бути, а може і не бути пов'язане з товаром в матеріальному вигляді. Послуга має споживчу вартість, вона носить товарний характер, тобто може бути реалізована споживачам як своєрідний товар, що її порівнює з матеріальним товаром.

Основними видами послуг можна вважати послуги передпродажного характеру, логістичні послуги в процесі реалізації товару, логістичні послуги після продажного характеру.

Управління і контроль запасів у сфері послуг

Причини, які зумовлюють управління запасами:

  1. Практично всі послуги використовують які-небудь матеріали, які зберігаються у вигляді запасів.
  2. Багато послуг окрім дій включають і продукт.
  3. Належний рівень надання послуги передбачає звичайно, що відстрочення її виконання із-за браку потрібних матеріалів або виробів неприпустимо.

Управління якістю послуг

Модель розбіжності якості послуг дає загальне представлення якості послуги на підставі відмінностей між очікуваннями клієнтів і тим, що вони, на їх думку, одержали.

Відмінності оцінюються по критеріях і називаються розбіжностями:

  1. Незнання очікувань клієнтів.
  2. Неправильні стандарти якості послуг.
  3. Надана послуга не відповідає робочим специфікаціям, запропонованим керівництвом.
  4. Обіцянка не відповідає дійсності.
  5. Сприйняття послуги, що надається споживачам, не відповідає очікуванням споживача.

Аналіз даних для оцінки ефективності обслуговування

Всеосяжний аналіз даних (ВАД) наука про управління, заснована на методах лінійного програмування, могутній інструмент вимірювання ефективності економічних одиниць, які виробляють схожі види продукту і використовують однакові ресурси.

Вплив мотивів і стимулів на продуктивність праці у сфері послуг

Незалежно від того товари або послуги представлені в обчисленні продуктивності, як співвідношення випуску до витрат в результати виробництва повинні включені тільки фірми належної якості:

  • Ефективність можна зміряти як відношення між результатом, якого – або процесу максимально можливим результатом при використовуванні тієї ж кількості ресурсів.
  • Відношення мінімальне необхідних ресурсів для виготовлення наміченої кількості продукції або надання послуг до кількості, яка реально використовується.