Криміналістика та кримінологія

Нетрадиційні методи та спеціальні знання у криміналістиці

Криміналістика як наука не стоїть на місці, а постійно розвивається, зокрема, криміналістична техніка розширює свою теоретичну базу на основі новітніх наукових розробок вітчизняних та зарубіжних вчених. Однак, наявність великої кількості таких розробок ще не є свідченням того, що вони застосовуються на практиці. Хоча, зазначимо, що нетрадиційні методи дослідження, які не закріплені ні на науковому рівні, ні на законодавчому, можуть застосовуватися у процесі проведення слідчих дій (обшук, допит тощо).

Використання можливостей експертизи голографічних захисних елементів у боротьбі зі злочинністю

Захист цілого ряду документів від підробок завжди був одним з найважливіших завдань у будь-якому суспільстві у всі часи. У сучасному світі будь-яка держава світу не може повноцінно функціонувати без цінних паперів та без визначеної сукупності важливих документів (паспорти, посвідчення, дипломи тощо) які підлягають обов’язковому захисту. Держава зацікавлена у тому, щоб дана категорія документів виготовлялася централізовано, під контролем держави і не підлягала підробці. Тому дані документи виготовляються зі спеціальними засобами захисту від фальшування.

Сучасний стан наркотичної ситуації в Україні

Криза, пов'язана з розвалом Радянського Союзу, негативно вплинула на стан наркотичної ситуації в Україні. Міжнародний комітет із контролю над наркотиками в доповіді за 1994 рік указав, що в усіх державах – членах СНД продовжується загострення пов'язаних із наркотиками проблем, які загрожують не тільки здоров'ю людей, а й соціально-економічній стабілізації. Злочинність у цій сфері дестабілізує процес формування демократичних правових держав і все ширше проникає в різні сфери економічного й соціального життя держав – членів СНД, що переживають складний перехідний період.

Особливості використання групи різнопрофільних спеціалістів при проведенні слідчих дій

У ході проведення слідчих дій нерідко виникає необхідність участі не тільки спеціалістів-криміналістів, але й представників інших галузей спеціальних знань. “Включення до складу слідчо-оперативних груп, що виїжджають для огляду місця злочину при розслідуванні убивств, зґвалтувань, крадіжок із проникненням у приміщення і сховища, дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, спеціалістів-криміналістів, судових медиків, судових автотехніків і представників інших галузей спеціальних знань, – чітко окреслена тенденція сучасної організації розслідування, яка відповідає вимогам науково-технічного прогресу”, – зазначають С.Д. Кобернік і співавтори.

Призначення судових експертиз за участю спеціаліста

Судова експертиза є важливою процесуальною формою використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. За її допомогою органи дізнання, досудового слідства і суди встановлюють фактичні дані, що мають істотне значення для справи.

Підготовку матеріалів для експертизи Р.С. Бєлкін визначає як систему процесуальних, організаційних і технічних дій щодо збирання, підготовки та оформлення необхідних для проведення експертизи вихідних матеріалів і інших об’єктів експертного дослідження. Більш точною видається позиція М.Я. Сегая, який вважає, що “Призначення судової експертизи – самостійна слідча (судова) дія, метою якої є одержання висновку експерта як джерела доказів по кримінальних і цивільних справах”. Разом з тим, – продовжує М.Я. Сегай, – призначення експертизи це складна й у більшості випадків тривала дія, пов'язана з підготовкою необхідних матеріалів, з вибором моменту й оформленням постанови про призначення експертизи, з організацією її успішного проведення, що вимагає розробки тактики судової експертизи, яка б забезпечувала найбільш ефективне використання спеціальних знань.