Прокурорський нагляд

Участь прокуратури в роботі щодо вдосконалення законодавства

Прокурори України всіх рівнів завжди брали участь у роботі щодо вдосконалення законодавства. Законодавство України визначає участь прокурорів у засіданнях органів державної влади й управління. Так, згідно з ст. 9 Закону України "Про прокуратуру" Генеральний прокурор України, його заступники мають право брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, Кабінету Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Крім цього, Генеральний прокурор України, прокурор Автономної Республіки Крим, їх заступники мають право брати участь у засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, Ради міністрів АРК, колегій міністерств, комітетів і відомств Автономної Республіки Крим, а також місцевих рад, їх виконавчих комітетів, комісій, інших органів управління.

Розслідування злочинів органами прокуратури

Правову основу досудового розслідування складають Конституція України, Кримінальний, Кримінально-процесуальний кодекси України й інші законодавчі акти, у яких закріплено правомочність учасників організації цієї діяльності. Детальний порядок вирішення деяких питань, що стосуються організаційного забезпечення виконання приписів законів, регламентується наказами й інструкціями Генерального прокурора України, керівників МВС, СБУ і податкової міліції.

Попередження злочинності ненаглядовими засобами

Участь прокурорів у судовому розгляді справ слід розглядати як одну з форм попередження злочинності. Так, у процесі судового розгляду кримінальних справ прокурор досліджує й оцінює обставини, що сприяли здійсненню злочину, обґрунтованість, повноту, законність попереджувальних заходів, прийнятих на стадії досудового розслідування. За наявності підстав прокурор звертається до суду з клопотанням про винесення окремої ухвали за фактами порушення закону, виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, яку суд направляє державним органам, громадським організаціям або посадовим особам для розгляду і вжиття відповідних заходів.

Попередження злочинності засобами прокурорського нагляду

У діяльності органів прокуратури значну частину займають наглядові функції, спрямовані на додержання та застосування законів, чим попереджаються правопорушення, у тому числі й кримінального характеру.

Місце прокуратури в системі суб’єктів попередження злочинності і визначається передбаченими в Законі України "Про прокуратуру" функціями нагляду за виконанням чинних на території України законів. Успіх профілактичної діяльності органів прокуратури значною мірою залежить від того, наскільки прокурор поінформований про фактичний стан злочинності, обставини, що їй сприяють.

Прокуратура як суб’єкт профілактики злочинності

У ст. 121 Конституції України та в Законі України "Про прокуратуру (ст.ст. 1, 5, 10) закріплено функції прокуратури, які характерні для сучасного періоду. Відповідно до цих норм функціями прокуратури є:

  1. Підтримання державного обвинувачення в суді.
  2. Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.
  3. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.
  4. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
  5. Нагляд за додержанням і застосуванням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами.
  6. Досудове розслідування діянь, що містять ознаки злочину.
  7. Координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.