Господарське право

Ліцензійний договір за законодавством України

Найбільш поширеними договорами на використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори. Слід мати на увазі, що ліцензійні договори не єдина правова форма використання об'єктів інтелектуальної власності, але всі договори на використання мають відповідати певним принциповим умовам, визначеним чинним законодавством.

Аналіз стану законодавчої регулювання правової охорони засобів індивідуалізації учасників господарського обороту

Аналіз стану законодавчої регламентації адміністративно-правової охорони засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг свідчить про відсутність цілісного, узгодженого законодавчого регулювання об’єктів права інтелектуальної власності. На сьогодні національне законодавство не дає визначення поняттю «об’єкти промислової власності», не розкриває його змісту, а тільки перераховує результати інтелектуальної діяльності, яким надається правова охорона.

Особливості взаємодії судів і міжнародного комерційного арбітражу при вирішенні господарських спорів

Здійснення міжнародним комерційним арбітражем юрисдикційної діяльності щодо захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання неможливе без участі з боку держави. Участь держави у відносинах, що виникають у зв’язку із розглядом і вирішенням спорів міжнародним комерційним арбітражем, реалізується її органами – судами, і є важливим та необхідним елементом для розгляду спорів в арбітражі. Роль і призначення міжнародного комерційного арбітражу, його правова специфіка визначені на рівні міжнародного та національного законодавства, і зумовлюють необхідність тісної взаємодії арбітражу з державними судами, як в країні винесення арбітражного рішення, так і в країні його виконання. Аналіз теоретичних і практичних проблем законодавчого забезпечення і правового регулювання взаємодії судів і міжнародного комерційного арбітражу, набуває особливої актуальності в контексті захисту прав суб’єктів господарювання в Україні.

Основні напрямки охорони комерційної таємниці

Сьогодні в Україні, як і в інших країнах світу, у процесі підприємницької діяльності, при створенні нових технологій, у результаті інтелектуальної праці виникають насичені найрізноманітнішими відомостями інформаційні об’єкти, що мають комерційну цінність. Це можуть бути методики робіт, перспективні технічні рішення, результати маркетингових досліджень тощо, націлені на досягнення підприємницького успіху. Тому підприємство повинне проводити комплекс заходів по захисту конфіденційної інформації.

Реформування законодавства з питань банкрутства

Урядом України розроблена Концепція правової політики, що є первинним документом щодо системи вироблення стратегії і постановки завдань розвитку держави у правовій сфері. Як зазначено у тексті урядового розпорядження, Концепція направлена на розв’язання однієї з проблем «ведення бізнесу» в Україні. До вирішення цієї проблеми його спонукали Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація, які визначили за 2010 рік рейтинг України за індикатором «закриття бізнесу», де Україна, порівняно з іншими країнами світу, зайняла 145 місце серед 183 країн. Уряд зробив категоричний і однозначний висновок, що на успішність «ведення бізнесу» в Україні негативно впливає ліквідація підприємств, а саме: 1) часові та 2) фінансові витрати, а також 3) низький показник індексу стягнення у процедурах відновлення платоспроможності або банкрутства суб'єктів господарювання.