Біржова діяльність

Деякі питання організаційно-правового забезпечення фондового ринку

Згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фондовий ринок – це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

Особливості функціонування і перспективи розвитку бірж в Україні

Жодна з існуючих в Україні бірж поки що не стала регулятором стихійних процесів ціноутворення базових активів і за своєю суттю не відповідає класичному поняттю біржі ні в організаційному, ні в економічному аспектах. На біржах України відсутня торгівля стандартизованими контрактами на жоден з базових активів. Ринок строкових контрактів (форвардних, ф’ючерсних, опціонних) при нестабільній економіці, різких змінах цін на сировину і енергоносії, інфляції дозволяє виконувати страхові, хаджеві операції, які сприяють істотному зменшенню фінансових ризиків. Без прогнозних цін та курсів, які офіційно котируються і використовуються бізнесом, розвиток промисловості й торгівлі у великих розмірах практично неможливий.

Електронна біржа

На початку 90-х років ХХ-го століття провідні міжнародні біржі, які до того часу широко і успішно використовували комп’ютерні технології для прискорення процесів отримання та розповсюдження різної біржової інформації, інтенсивно почали займатись впровадженням електронного трейдингу – сучасної технології біржової торгівлі.

Вперше електронна біржа була випробувана у 1985 році у Новій Зеландії. У 1992 році на біржовому ринку вже налічувалось п’ять електронних бірж, а у 2002 році не залишилось жодної біржі, де б не було хоча деяких елементів електронного трейдингу.

Розвиток біржового електронного трейдингу в Україні

Біржі України практично не використовують системи електронного трейдингу. Законодавство України, що регулює біржову діяльність (ЗУ «Про товарну біржу» та «Про цінні папери і фондову біржу»), не стимулює впровадження в практику сучасного біржового механізму. Ці законодавчі акти досить поверхневі, не містять цілого ряду головних аспектів створення строкового ринку.

Окремо від біржового функціонує позабіржовий ринок. Для його обслуговування в Україні створена Перша фондова торговельна система (ПФТС). ПФТС є юридичною особою, що здійснює діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку та володіє електронною торговельною мережею. Це електронна біржа цінних паперів України, яка охоплює усі найбільші регіони країни та підтримує роботу в режимі реального часу. Програмне забезпечення ПФТС дозволяє торговцям у режимі реального часу виконувати такі операції:

  • виставляти власні котирування й отримувати котирування опонентів;
  • укладати угоди, підтверджувати двосторонні угоди;
  • обмінюватися повідомленнями з операторами.

Сутність електронної біржової торгівлі

Біржі існують уже майже п’ять століть. Але за час свого функціонування учасники торгівлі використовували лише кілька технологій проведення біржових торгів. Це, перш за все, було зумовлено їхньою консервативністю, небажанням погодитися на відміну традиційних публічних біржових торгів в обмеженому колі добре знайомих між собою біржових брокерів. Закритість (клубність, елітарність) біржової торгівлі дозволяла ретельно вивчати кандидатів у нові члени біржі, оскільки процедура вступу, крім детального ознайомлення з бізнесом претендента, передбачала обов’язкові рекомендації двох відомих та шановних членів біржі.