Фінанси

Регулювання відповідальності за податкові правопорушення в Україні

Актуальним в Україні в сучасних умовах є необхідність розв’язання наявних проблем чинного законодавства стосовно відповідальності за вчинення податкових правопорушень, як суб’єктами господарювання різних форм власності, так і фізичними особами, що здійснюють підприємницьку діяльність, громадянами - платниками податків та посадовими особами контролюючих органів.

Сучасний стан та проблеми пенсійного забезпечення в Україні

Соціальне страхування як складова частина соціального захисту відіграє значну роль у житті громадян України, особливо тих, хто втратили можливість забезпечувати себе самостійно. Проте остаточного вигляду система соціального захисту ще не отримала і перебуває у процесі постійного реформування.

Проблеми обслуговування державного боргу

Однією з основних складових фінансової безпеки є боргова безпека держави. Значна роль державного боргу в економіці держави обумовлюється його різнобічним впливом на всі сфери життя, необхідністю розрахунку його граничного рівня для країни з урахуванням забезпечення сталого економічного зростання, узгодження фіскальної та монетарної політики тощо. Внутрішні й зовнішні борги стали невід'ємною складовою фінансової системи більшості країн світу. Вони зумовлені наявністю дефіциту бюджету, тобто держава не завжди має змогу провести скорочення витрат відповідно до наявних доходів.

Визначення проблемних категорій в сфері відповідальності за податкові правопорушення

Необхідність стабілізації фінансової системи країни та забезпечення стійкого надходження бюджетних доходів, а також додержання податкової дисципліни як умови якісного виконання фізичними і юридичними особами зобов'язань перед державою зумовили створення особливого напряму державного фінансового контролю – податкового. Якщо говорити про наявність поняття «податкова відповідальність», враховуючи специфіку фінансових правовідносин, особливо можливість застосування державного примусу за порушення приписів, викладених у правових нормах, то, звичайно, державний примус є характерним і для податкових правовідносин, якщо один із суб'єктів таких відносин – юридична або фізична особа – платник податків порушує встановлені чинним законодавством норми.

Податковий кодекс – крок до оптимізації оподаткування суб’єктів господарювання

На сучасному етапі економічного розвитку однією з найсуттєвіших і найскладніших проблем економічних відносин є взаємовідносини між платниками податків та державою. Чинна система оподаткування в Україні має низку обґрунтованих недоліків: слабка соціальна спрямованість податку на доходи громадян, зменшений сукупний попит, висока частка податкових надходжень відносно ВВП. А найголовніше – надмірна кількість пільг та постійні зміни податкового законодавства стали на заваді ефективній дієздатності податкової системи.