Альтернативна вартість

Альтернативна вартість – вартість виробництва товару чи послуги, що вимірюється стосовно втраченої можливості виробництва іншого виду товарів або послуг і потребує таких же витрат ресурсів, ціна заміни одного блага іншим. Якщо у виборі двох можливих благ та їх джерел споживач (покупець) віддасть перевагу першому, жертвуючи при цьому другим, то друге благо є альтернативною ціною першого. Отже, альтернативна вартість блага є ціною втрат, на яку готовий йти споживач, щоб мати можливість придбати бажане благо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.