Види господарської діяльності

Види господарської діяльності:

 • За метою здійснення господарська діяльність поділяється на такі види:
  • комерційна (підприємницька) – якщо її суб'єкт (підприємець) діє з метою отримання прибутку;
  • некомерційна – проводиться для досягнення певних економічних і соціальних результатів, проте мета отримання прибутку при цьому відсутня.
 • За предметом господарської діяльності:
  • виробнича;
  • торговельна;
  • банківська;
  • страхова;
  • інноваційна;
  • концесійна;
  • загальне інвестування й ін.
 • Залежно від ринку (внутрішній або зовнішній), національної належності суб'єктів господарювання:
  • господарська діяльність за участю вітчизняних товаровиробників (резидентів);
  • зовнішньоекономічна діяльність (за участю резидентів і нерезидентів), у тому числі іноземне інвестування (за участю іноземного інвестора).

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 ГК України).

Некомерційне господарювання – це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку (ст. 52 ГК України).

Відмінності підприємницької діяльності від некомерційної діяльності:

 • наявність мети отримання прибутку;
 • ініціативність, яка забезпечує пошук і впровадження нових технологій, нових господарських зв'язків, оптимізацію власної діяльності;
 • високий ступінь ризику;
 • власна відповідальність підприємця перед кредиторами, державою;
 • самостійність здійснення підприємницької діяльності.

Ознаки некомерційної діяльності:

 • самостійність її здійснення;
 • відсутність такої мети, як отримання прибутку;
 • фінансування (за рахунок бюджету) або із власних джерел доходів.

Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання державного або комунального секторів економіки в тих галузях (видах діяльності), де відповідно до ст. 52 ГК України забороняється підприємництво.

Некомерційними господарськими організаціями (неприбутковими установами й організаціями) є:

 1. Благодійні фонди та благодійні організації, створені в порядку, визначеному законом для здійснення благодійної діяльності, у точу тесті громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спідки та політичні партії, громадські організації інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з Законом України "Про об'єднання громадян" №2460-ХІІ від 16.06.1992 р., науково-дослідні установи та виші навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї-заповідники.
 2. Пенсійні фонди, кредитні спілки, створені у порядку, визначеному законом.
 3. Спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються дише за рахунок внесків таких засновників і не проводять основної діяльності, за винятком отримання пасивних доходів.
 4. Релігійні організації, зареєстровані в порядку, передбаченому законом.
 5. Житлово-будівельні кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, створені в порядку, визначеному законом.
 6. Професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом.
 7. Інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку зі метою з нормами відповідних законів.

Джерело – глава з навчального посібника:

Тісунова В.М, Бондарчук А.В. Господарське право: Навчальний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 584 с.