Економічні блага

Економічні блага – сукупність матеріальних речей і послуг які є предметом виробничої діяльності й обміну використовуються для задоволення людських потреб і кількість яких обмежена порівняно з потребами, які вони задовольняють. Частину благ, що існують вільно в природі і не є предметом економічної діяльності, відносять до благ, а не до економічного благу. До такого блага належить, зокрема, повітря. Водночас воно за певних умов перетворюється на економічні блага, наприклад, на підводному човні.

З економічними благами органічно пов'язана категорія рідкісності. Економічні блага поділяють надовготермінові й недовготермінові, взаємозамінюваній взаємодоповнювані, теперішні й майбутні, прямі й непрямі. Довготермінові економічні блага використовуються для задоволення однієї і тієї ж погреби декілька (багато) разів, споживаються поступово впродовж тривалих вживань (використань). До них належать автомобілі, телевізори та інші предмети тривалого користування. Недовготермінові економічні блага можуть задовольняти певну потребу один раз, повністю споживаються водному акті використання (наприклад, блага, призначені для споживання). До взаємозамінюваних економічних благ (субститутів, конкуруючих у вживанні) належать вершкове масло і маргарин, автомобілі різних марок тощо. Взаємодіючі економічні блага – це економічні блага, спроможні задовольниш певні потреби лише у разі їх спільного використання (наприклад, автомобіль і бензин). До теперішніх економічних благ належать блага які знаходяться у безпосередньому розпорядженні економічного суб'єкта, до майбутніх – блага, якими індивід зможе розпорядитися лише в майбутньому (наприклад, покладені в ощадний банк на терміновий вклад гроші). Прямі економічні блага (такі споживчі блага, як їжа, одяг тощо) безпосередньо задовольняють певні потреби, їх не треба перетворювати. Непрямі економічні блага задовольняють потреби людей лише як засіб (устаткування, машини, сировина тощо).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.